Energens Könyvviteli és Tanácsadó Kft.

Keresés:
Hírlevél

Ajándéksorsolás

2014 September 10, Wednesday. 14:40

Az ajándéksorsolás, tombola, áruminta témakörrel foglalkozó három részes cikksorozatunk mai első részében az ajándéksorsolásról olvashatnak.Fontos, hogy különbséget kell tenni az engedélyhez kötött szerencsejáték és a bejelentési kötelezettséghez kötött ajándéksorsolás között.

 

Szerencsejáték

 

Szerencsejáték szervező tevékenység kizárólag a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Hivatala Szerencsejáték Felügyeleti Főosztályának (SZEF) engedélyével folytatható. A szerencsejátékokról szóló törvény szerint (Szjtv.), „Szerencsejáték minden olyan játék, amelyben a játékos pénz fizetése, vagy vagyoni érték nyújtása fejében, meghatározott feltételek fennállása vagy bekövetkezése esetén pénznyereményre, vagy más vagyoni értékű nyereményre válik jogosulttá. A nyerés vagy a vesztés kizárólag, vagy túlnyomórészt a véletlentől függ.” Tehát, a szerencsejátéknak 3 együttesen teljesülendő feltétele van: tétfizetés, nyeremény és az, hogy a nyerésben meghatározó szerepe van a véletlennek.

 

Ajándéksorsolás


Sorsolásos játék (ún. tombola), valamint ajándéksorsolásos akció bejelentési kötelezettség teljesítése mellett bonyolítható. Fontos azonban, hogy nem minden promóció minősül ajándéksorsolásnak, csak azok, amelyek a lenti definíció minden pontját teljesítik.

 

A Szjtv. szerint „aki rendszeresen saját nevében áruk, szolgáltatások értékesítését végzi, engedély nélkül rendezhet és bonyolíthat le vásárlással vagy szolgáltatás igénybevételével egybekötött ajándéksorsolásos akciót, amelyben a vásárlónak a meghatározott értékű, mennyiségű vagy fajtájú áru megvételekor vagy a szolgáltatás igénybevételekor kapott sorsjegy nyilvános kihúzása esetén áru vagy szolgáltatás formájában nyereményt kell adni”.

 

Ajándéksorsolásnak minősül tehát a játék, ha az

- termék vásárlásához, vagy szolgáltatás igénybevételéhez kötődik,

- ingyenes,

- a nyertes személyét sorsjegy nyilvános húzása útján választják ki.

 

A sorsoláson közjegyző jelenléte kötelező. A sorsolás helyét, időpontját és eredményét legalább olyan nyilvánosság előtt kell közzé tenni, mint az ajándéksorsolásos akció kezdetének és feltételeinek meghirdetését.

 

Pénznyereményt ajándéksorsolás keretében kisorsolni nem lehet, mert ezt az Szjtv. kifejezetten tiltja. A jogszabályi előírások szerint pénznyereménynek a bankjegyet és fémpénzt (érmét) kell tekinteni. Ebből a szempontból nem tekinthető pénznyereménynek a bankkártyán, vagy értékpapír formájában megnyert nyeremény.

 

Egyéb nyereményjátékok

 

Ha olyan feltételekkel szervez valaki nyereményjátékot, hogy az nem minősül ajándéksorsolásnak, akkor nincs bejelentési kötezettség. Például:

 

Ugyanazon termékhez kapcsolódóan ajándéksorsolás és annak nem minősülő promóciós akció együttesen kizárólag abban az esetben bonyolítható le, ha a két játékban a részvételi feltételek és az elnyerhető nyeremények teljes mértékben elkülöníthetők. Ilyen esetben csak az ajándéksorsolásnak minősülő nyereményjátékot kell a SZEF-hez bejelenteni.

 

Az ajándéksorsolás bejelentésére vonatkozó eljárás illetékköteles, az erre irányuló bejelentést legkésőbb a játék meghirdetését megelőző 10 nappal kell benyújtani a NAV honlapján közzétett SZF02 számú űrlapon. A bejelentést elektronikus úton, vagy a kinyomtatott iratot aláírva kell az állami adóhatósághoz benyújtani.

 

A sorsolási eseményt megelőző 10 napon belül az ajándéksorsolás szervezőjének felügyeleti ellenőrzésért igazgatási-szolgáltatási díjat kell fizetni. A fizetendő igazgatási-szolgáltatási díj összege a kisorsolásra kerülő nyeremények forgalmi értékének 1 ezreléke, de legalább 5 000 forint, legfeljebb 500 000 forint.

 

Amennyiben a nyeremény értéke a 2 000 000 forintot meghaladja, a nyertes kérésére a szervezőnek a jogcímét és forintértékét tartalmazó igazolást kell kiadnia. A nyeremények átvételének lehetőségéről legfeljebb a sorsolás napját követő 90 napon belül kell gondoskodni.

 

A nyerteseket a törvényi előírások szerint személyi jövedelemadó kötelezettség nem terheli. Az adó megfizetésére kizárólag a kifizető, vagyis az ajándéksorsolást szervező kötelezhető. Az ajándéksorsolás át nem vett nyereménytárgyainak forgalmi értékét az ajándéksorsolás szervezője köteles játékadó címén bevallani és a nyeremény átvételére nyitva álló határidő lejártát követő hónap 20. napjáig a központi költségvetésbe befizetni.Az ajándéksorsolástól kissé eltérő szabályozás vonatkozik a tombolára. Következő cikkünkben ezzel foglalkozunk majd.