Energens Könyvviteli és Tanácsadó Kft.

Keresés:
Hírlevél

Elfogadta az Országgyűlés a jövő évi adótörvényeket

2015 June 22, Monday. 13:15

Alábbiakban összefoglaltuk a június 16-án elfogadott adótörvény-módosítás legfontosabb elemeit:

 

1.       A legfontosabb, minden magánszemélyt érintő változás, hogy jövőre 16%-ról 15 %-ra csökken az SZJA mértéke.

 

A családi adóalap-kedvezmény is változik a kétgyermekesek számára 2016-tól. Ez alapján az adóalap-kedvezmények az alábbiak szerint alakulnak:

 
2. Az Országgyűlés által elfogadott módosító indítvány szerint 2016-tól határozatlan ideig a magánnyugdíjpénztárakból a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe visszalépők megkaphatják azokat az szja-kedvezményeket, amelyekkel a korábban visszalépő társaik is rendelkeztek. Így 2016-tól a visszalépő tagi kifizetés címén kapott összeg olyan bevételnek számít, melyet nem kell figyelembe venni a jövedelem megállapításánál, és ha a visszalépő tag ezt az összeget önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárba utalja, akkor az összevont adóalapba tartozó jövedelmét terhelő adó terhére utalt összeg 20%-ának megfelelő, de legfeljebb 300 000 Ft adó visszatérítéséről rendelkezhet.
 
3. 2016-tó a sertéshús frissen, hűtve vagy fagyasztva árukategória ÁFA-tartalma 5 %-ra csökken.
 
4. Változások lesznek a társasági adóban is. Jövőre bevezetik a növekedési adóhitel intézményét: Ennek lényege, hogy az adott adóév adózás előtti eredményének az előző adóév adózás előtti eredményét meghaladó része után az adót a következő két adóév során kell megfizetni. Ezt a kedvezményt a következő feltételek teljesülése esetén lehet igénybe venni:

Ha a növekedési adóhitelre jogosult és erről nyilatkozó cég a következő két évben tárgyi eszköz beruházást és létszámnövelést valósít meg, akkor a növekedési adóhitelre jutó társasági adó még meg nem fizetett összegét

A kedvezményezett beruházási értékként érvényesített összeget elszámolt értékcsökkenési leírásnak kell tekinteni a társasági adóban. Az új munkahelyeket legalább 2 évig fenn kell tartani, ellenkező esetben a kedvezmény arányos része visszafizetendő.
 
5. A kormány törvénybe foglalta az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bankkal kötött egyezségét, így a bankadó felső kulcsa:

További változás, hogy a bankok ezentúl nem a 2009-es, hanem a 2014-es mérlegfőösszeg alapján állapítják meg és a fizetendő bankadó mértéke nem haladja meg a 2015. adóévre fizetett bankadó összegét.
2016-tól évente összesen legfeljebb 10 milliárd forint „bankadó-visszatérítést” illeti meg azokat a hitelintézeteket, amelyeknél a vállalkozói kölcsönök állománya 2009. és az adóévet megelőző második adóév között növekedett.
 
6. Átírták a helyi adókról szóló törvényt, így az önkormányzat rendeletében mentességet, kedvezményt biztosíthat háziorvosi, védőnői tevékenységet folytató vállalkozó számára, amelyek összes árbevételének legalább 80%-a származik a háziorvosi és védőnői tevékenységéből és adóalapja nem haladja meg a 20 millió forintot.
 
7. Az új adótörvény az egészségügyi szolgáltatási járulék havi összegét az idei 6930 forintról 7050 forintra emeli 2016. január 1-jétől.
 
8. Az új nyomvonalon létesített hírközlési közművezetékek, valamint a kifejezetten gyors szélessávú internet-szolgáltatás nyújtására alkalmassá tett vezetékek után az adófizetési kötelezettség az üzembe helyezésük után 5 évvel kezdődik.
 
9.       A dohányipari vállalkozások egészségügyi hozzájárulása állandó közteher lesz.