Energens Könyvviteli és Tanácsadó Kft.

Keresés:
Hírlevél

Elvárt béremelés 2012-ben

2012 February 10, Friday. 12:02

A kormány a Munka Törvénykönyvében kapott felhatalmazás alapján alkotta meg a 299/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet, mely  a munkabérek nettó értékének megőrzéséhez szükséges munkabéremelés 2012. évi elvárt mértékéről és a béren kívüli juttatás ennek keretében figyelembe vehető mértékéről szóló szabályokat tartalmazza.

 

rendelet hatálya kiterjed a költségvetési szervek, valamint az egyházi fenntartású, közfeladatot ellátó egészségügyi, oktatási, szociális, valamint közgyűjteményi és közművelődési szolgáltatást nyújtó intézmények kivételével a munkáltatóra és a vele 2011-ben november 1-je és december 31-e közötti időszak bármely napján is munkaviszonyban álló munkavállalóra. Kiterjed a rendelet hatálya arra a munkavállalóra is, aki a 2011. november 1-jén kezdődő időszak bármely napján az adókedvezményt érvényesítő kifizető kapcsolt vállalkozásával – akár csak egyetlen napig – munkaviszonyban állt. De nem terjed ki a rendelet hatálya az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény alapján foglalkoztatott munkavállalóra.

 

A 2012. évi munkabéremelés elvárt mértéke, ha a 2011. évi munkabér nem haladja meg az 59 600 forint/hó összeget a 2011. évi havi munkabér 26%-a. Ha a 2011. évi havi munkabér meghaladja az 59 600 forint/hó összeget, de nem haladja meg a 216 805 forint/hó összeget, az elvárt munkabér emelés mértékét a következő táblázat tartalmazza:

 

2011. évi munkabér (Ft/hó)

2012. évi elvárt munkabéremelés (Ft/hó)

59 601 – 62 500

15 500

62 501 – 66 500

15 300

66 501 – 70 400

15 100

70 401 – 74 400

14 900

74 401 – 80 300

14 700

80 301 – 86 200

14 400

86 201 – 92 100

14 100

92 101 – 98 100

13 800

98 101 – 104 000

13 500

104 001 – 109 900

13 200

109 901 – 115 800

12 900

115 801 – 121 700

12 600

121 701 – 129 600

12 300

129 601 – 137 500

11 900

137 501 – 147 400

11 500

147 401 – 157 200

11 000

157 201 – 167 100

10 500

167 101 – 177 000

10 000

177 001 – 181 500

9 500

181 501 – 183 300

9 000

183 301 – 185 100

8 500

185 101 – 186 800

8 000

186 801 – 188 600

7 500

188 601 – 190 400

7 000

190 401 – 192 100

6 500

192 101 – 193 900

6 000

193 901 – 195 700

5 500

195 701 – 197 400

5 000

197 401 – 199 600

4 500

199 601 – 201 700

4 000

201 701 – 203 900

3 500

203 901 – 206 000

3 000

206 001 – 208 200

2 500

208 201 – 210 300

2 000

210 301 – 212 500

1 500

212 501 – 214 600

1 000

214 601 – 216 805

500

 

A minimálbér és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 298/2011. (XII. 22.) Korm. rendeletben 2012. január 1-jei hatállyal megállapított kötelező legkisebb munkabér  és garantált bérminimum elérését biztosító munkabéremelés az elvárt munkabéremelésbe beszámít. 

A munkabéremelés elvárt mértékének kiszámításánál a munkavállaló 2011. évi munkabérén személyi alapbérének és rendszeres bérpótlékainak azaz a  rendszeres bér   alábbi időszakra vonatkozó egész havi átlagát kell érteni: 

a) a személyi alapbér 2011. október 31-ét megelőző, legutóbbi tárgyévi változásának időpontjától 2011. december 31-ig terjedő időszak; 

b) ha a személyi alapbér legutóbb 2011. október 31-ét követően változott, akkor a 2011. november 1-jét megelőző, legutóbbi tárgyévi változás időpontjától – annak hiányában 2011. január 1-jétől – a 2011. október 31-ét követő változás időpontjáig terjedő időszak; 

c) ha a személyi alapbér 2011-ben nem változott, akkor a 2011. január 1-je és december 31-e közötti időszak; 

d) ha a munkavállaló 2011. október 31-ét követően létesített a munkáltatóval munkaviszonyt, akkor a személyi alapbérváltozására tekintet nélkül, a munkaviszony létesítésének időpontja és 2011. december 31-e közötti időszak. 

 

A munkavállaló 2011. évi munkabére egész havi átlagát a munkavállaló munkarend szerinti munkanapjai figyelembevételével kell meghatározni. A személyi alapbéren a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény (a továbbiakban: Mt.) 142. § szerinti személyi alapbért, rendszeres bérpótlékokon az Mt. 151/A. § (2) bekezdés szerinti bérpótlékokat kell érteni. Teljesítménybér alkalmazása esetén személyi alapbéren a százszázalékos teljesítéshez kapcsolódó 2011. évi teljesítménybér egész havi átlagos összegét kell érteni, beleértve a teljesítménybér időbér részét is. Jutalékos bérforma esetén százszázalékos teljesítésként a tényleges jutalék kifizetést kell figyelembe venni. A munkavállaló napi, heti, havi munkaideje 2011. október 31-ét követő változása esetén a  2011. évi rendszeres bért és annak összetevőit korrigálni kell a munkaidő változás arányában. 

 

A munkáltató választása szerint a munkabéremelést úgy is végrehajthatja, hogy a munkavállaló 2011. évi személyi alapbérét a fenti táblázat második oszlopának a 2011. évi személyi alapbérnek megfelelő sorában szereplő összeggel megemeli. A munkáltató a felsorolt módszerek közül valamennyi munkavállalójára vonatkozóan egységesen választhat, és ezt a választását később nem változtathatja meg. 


A 2012. évi munkabéremelés elvárt mértékének a táblázat szerinti összege  csökkenthető a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 71. §-a szerinti béren kívüli juttatás munkavállalót érintő 2012. évi növekményével, legfeljebb azonban az elvárt munkabéremelés munkavállalónkénti összegének 25%-ával. A béren kívüli juttatás  2012. évi növekményét a 2012. évre vonatkozó jogosultság egyhavi átlagos nettó összege és a 2011. évi tényleges juttatás egyhavi átlagos nettó összege pozitív különbségének 130,94 százalékaként kell meghatározni.