Energens Könyvviteli és Tanácsadó Kft.

Keresés:
Hírlevél

FELIR szám és ami mögötte van

2016 February 22, Monday. 16:16

A FELIR szám a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) által kiadott azonosító.

Jelentőségét az adja, hogy bizonyos tevékenységek csak e szám birtokában végezhetők.

És ha egy hivatalban már van regisztrációs számunk, akkor - ahogy az ilyenkor lenni szokott -  valamiféle adókötelezettség is kapcsolódik hozzá. 

Sokan azt gondolják, hogy ez a közteher - nevéből adódóan - csak a kereskedelmi láncokat érinti, valójában azonban ennél jóval szélesebb rétegre ró kötelezettséget.

 

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 47/B. § alapján élelmiszerlánc-felügyelet alá tartozó tevékenységet végző személyeknek és vállalkozásoknak 2012-től élelmiszerlánc-felügyeleti díjat kell fizetniük.

A felügyeleti díj alá tartozó tevékenységnek minősül:

A  felügyeleti díj mértéke egységesen az előző naptári év bevételének 0,1%-a.

 

Azok a mikro-vállalkozások (egyéni vállalkozó, kistermelő, őstermelő, társas vállalkozás) illetve kisvállalkozások, melyek elsődlegesen végső fogyasztó számára értékesítenek, választhatnak a tételes bevallás (0,1%) alapján számított díj, vagy mikro-vállalkozás esetén az évi húszezer forintos átalány megfizetése, kisvállalkozás tekintetében pedig az évi hétszázezer forint átalány díj megfizetése között.

Mentesülnek a felügyeleti díj bevallása és megfizetése alól a mezőgazdasági kistermelők, vagyis azok az őstermelők, akinek az e tevékenységéből az adóévben megszerzett támogatással csökkentett árbevétele a 8 millió forintot nem haladja meg.

 

Amennyiben a felügyeleti díj összege nem éri el az ezer forintot, ez esetben be kell vallani, de nem kell megfizetni a díjat.

A bevallást elektronikus úton kell teljesíteni, amelynek használatához a bevallásra kötelezett vagy annak meghatalmazottja részéről ügyfélkapus regisztráció szükséges. A bevallás beküldési határideje: május 31.

 

A bevallási vagy fizetési kötelezettség elmulasztása vagy késedelme esetén a hatóság mulasztási bírságot, illetve késedelmi pótlékot szabhat ki, amelynek legmagasabb összege ötszáz millió forint.

 

A regisztrációval kapcsolatban bővebb információ  itt olvasható.