Energens Könyvviteli és Tanácsadó Kft.

Keresés:
Hírlevél

Fiatal munkavállalók foglalkoztatása

2014 June 18, Wednesday. 13:58

Az iskolai nyári szünet beköszöntével jó, ha tisztában vagyunk a fiatal munkavállalókra vonatkozó szabályozásokkal.

 

A fiatal, tizennyolcadik életévüket be nem töltött dolgozók kiemelt munkajogi védelemben részesülnek és a munkáltatóknak az általánosnál szigorúbb szabályokat kell betartaniuk a munkavállalók életkorára, fejlettségi szintjére tekintettel.

 

Munkavállaló lehet minden tizenhatodik életévét betöltött személy, vagy a tizenötödik életévét betöltött nappali tagozatos tanuló. A munkaszerződés megkötéséhez, módosításához, megszüntetéséhez vagy más kötelezettségvállalásra irányuló jognyilatkozat megtételéhez a törvényes képviselő hozzájárulása szükséges. A tizennégy év alatti vagy cselekvőképtelen személy nevében és helyette a törvényes képviselője tehet nyilatkozatot.

 

A fiatal munkvállaló nem vállalhat éjszakai munkát még rendkívül indokolt esetben sem. A napi munkaideje legfeljebb 8 óra lehet, és maximum egy heti munkaidőkeretet lehet számára elrendelni.

 

A munkaközi szünet négy és fél órát meghaladó beosztás szerinti napi munkaidő esetén legalább 30 perc, hat órát meghaladó beosztás szerinti napi munkaidő esetén legalább 45 perc munkaközi szünetet kell biztosítani. A napi munka befejezése és a másnapi munka elkezdése között legalább 12 óra tartalmú napi pihenőidőt kell biztosítani.

 

A fiatal munkavállalók számára évente öt nap pótszabadság jár, utoljára abban az évben, amikor betölti a tizennyolcadik életévét.

 

A munkavédelmi törvény szerint a fiatal munkavállalók csak olyan munkára és akkor alkalmazhatók, ha az az egészséges fejlődésüket károsan nem befolyásolja.

 

33/1998. (VI.24) NM rendelet szerint a fiatalkorú munkavállalók alkalmazása esetén előzetes munkaköri alkalmassági vizsgálat szükséges. Ugyanezen rendelet 8. számú melléklete tartalmazza azon munkakörök listáját, melyeket végezhet egy fiatal munkavállaló és melyeket nem.

 

Lényeges, hogy teljes munkaidőben történő foglalkoztatás esetén a fiatal munkvállalókat is megilleti legalább a mindenkori minimálbér összege.

 

A munkaügyi felügyelet rendszeresen ellenőrzi, hogy a fiatalkorúak foglalkoztatásakor a kapcsolódó jogszabályokat betartják-e, és azok megsértését szigorúan szankcionálja.