Energens Könyvviteli és Tanácsadó Kft.

Keresés:
Hírlevél

Gazdasági mentőcsomag 2020.04.21.

2020 April 22, Wednesday. 17:40

A ENERGENS Könyvviteli és Tanácsadó Kft. készített egy összefoglalót a 2020.04.21-én megjelent Magyar Közlöny 2020. évi 82. számából a legfontosabb változásokról, melyek ügyfeleinket és a külső érdeklődőket érdekelhetik.

Ha bármelyik rendelkezéssel kapcsolatban további kérdésetek merülne fel, keressetek minket bizalommal!

 

Adókötelezettségek teljesítésével kapcsolatos könnyítések:

 1. A 2019-re vonatkozó társasági (TAO) adóbevallás elkészítésének, beküldésének és az adókülönbözet megfizetésének határideje 2020. május 31-e helyett 2020. szeptember 30-ra tolódott ki.
 2. A 2019-re vonatkozó kisvállalati (KIVA) adóbevallás elkészítésének, beküldésének és az adókülönbözet megfizetésének határideje 2020. május 31-e helyett 2020. szeptember 30-ra tolódott ki.
 3. A 2019-re vonatkozó energiaellátók jövedelemadója bevallás elkészítésének, beküldésének és az adókülönbözet megfizetésének határideje 2020. május 31-e helyett 2020. szeptember 30-ra tolódott ki.
 4. A 2019-re vonatkozó helyi iparűzési (IPA) adóbevallás elkészítésének, beküldésének és az adókülönbözet megfizetésének határideje 2020. május 31-e helyett 2020. szeptember 30-ra tolódott ki. Mivel a 2020-ra vonatkozó iparűzési adóelőleg második részletének megfizetési határideje 2020. szeptember 15-e, ha eddig az időpontig nem kerül elkészítésre és beküldésre az iparűzési adóbevallás, akkor a korábbi, március 15-én előírt adóelőleget kell szeptember 15-ig is megfizetni.
 5. A 2019-re vonatkozó innovációs adóbevallás elkészítésének, beküldésének és az adókülönbözet megfizetésének határideje 2020. május 31-e helyett 2020. szeptember 30-ra tolódott ki.
 6. Az adózóknak társasági adóból, kisvállalati adóból, energiaellátók jövedelemadójából és innovációs járulékból különböző gyakorisággal adóelőlegeket kell fizetni. Ezen előlegfizetések 2020. május 31. és szeptember 30. közé is eshetnek. Amíg nem készül el a 2019-re vonatkozó adóbevallás és adóelőlegek megállapítása, addig az adózó részére a fizetendő adóelőleg összegét az Adóhatóság állapítja meg a korábbi adóelőlegek figyelembevételével.
 7. Valamennyi adó- és adóelőlegfizetési kötelezettség mérséklésére, könnyítésére irányuló kérelmek benyújtására azok fizetési határidejéig van lehetőség.

 

Beszámolási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos könnyítések:

 1. A számviteli törvény szerinti beszámoló készítési, nyilvánosságra hozatali, letétbehelyezési és közzétételi, továbbá benyújtási határidők 2020. szeptember 30-ig meghosszabbodnak. (Eddig május 31. volt a határidő)
 2. Kivételek ez alól a közérdeklődésre számot tartó gazdálkodók beszámolói, nekik továbbra is május 31-ig kell azokat elkészíteni és a közzétételről gondoskodni.

Széchenyi Pihenő Kártyával kapcsolatos kedvezmények:

 1. Bővült a béren kívüli juttatásnak számító keret (szálláshely alszámla: 400 000 Ft/év, vendéglátás alszámla 265 000 Ft/év, szabadidő alszámla: 135 000 Ft/év)
 2. E rendelet hatálybalépésétől június 30-ig adott ilyen juttatások esetében azokat nem terheli szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettség.

 

 

Idegenforgalmi adóval kapcsolatos kedvezmények:

 1. E rendelkezés hatálybalépésétől 2020. december 31-ig terjedő időszakban eltöltött vendégéjszaka utáni idegenforgalmi adót az adó alanyának nem kell megfizetnie, az adó beszedésére kötelezettnek nem kell beszednie, befizetnie.
 2. A megállapított, de be nem szedett adót azonban be kell vallani az Adóhatósághoz. (Kivétel, ha ez az összeg nulla)

 

Adóigazgatási szabályok:

 1. A veszélyhelyzet ideje alatt az adózó megbízható adózói minősítése nem szüntethető meg (minden egyéb szabályrészletet is figyelembevéve).
 2. A veszélyhelyzet ideje alatt végzett minősítéskor figyelmen kívül kell hagyni azokat az adó meg nem fizetéseket vagy adózással kapcsolatos jogsértéseket, amelyeket a veszélyhelyzet ideje alatt követett el az adózó.
 3. Az adózó kérelmére legfeljebb 5 millió forint összegben 6 havi pótlékmentes halasztás, és legfeljebb 12 havi részletfizetés engedélyezhető a veszélyhelyzet idege alatt egy alkalommal, ha az adózó a fizetési nehézség okaként a veszélyhelyzetet jelöli meg. Az ilyen jellegű kérelem illetékmentes, az ügyintézési idő pedig 15 nap.
 4. Az Adóhatóság figyelmen kívül hagyja a veszélyhelyzet ideje alatt és az annak lejártát követő 30 napon belül esedékes adókötelezettség megsértése miatt az adózó terhére megállapított adóhiány és jogkövetkezmény összegét.
 5. Az Adóhatóság figyelmen kívül hagyja a veszélyhelyzet ideje alatt és az annak lejártát követő 30 napon belül esedékes adótartozást. (Magyarul nem vet ki az adó meg nem fizetése miatt késedelmi kamatot és mulasztási bírságot, nem eszközöl inkasszót, stb.)
 6. Az adózó a veszélyhelyzet ideje alatt és az annak lejártát követő 30 napon belül mentesül a kockázati biztosíték nyújtása alól (EKAER rendszer).
 7. Ha a pénztárgépekkel kapcsolatos, az erre vonatkozó rendeletben meghatározott határidő a veszélyhelyzet ideje alatt válik esedékessé, akkor a felülvizsgálatot az üzemeltető a veszélyhelyzet lejártát követő 120 napon belül köteles elvégeztetni.

 

Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság:

 1. A veszélyhelyzet ideje alatt, ha a munkavállaló fizetés nélküli szabadságra kényszerül a veszélyhelyzetre való tekintettel, akkor a munkavállaló egészségügyi ellátásra jogosult erre az időre is.
 2. A munkáltató erre az időre egészségügyi szolgáltatási járulék megállapítására, bevallására és megfizetésére kötelezett az ilyen munkavállalók után.
 3. A munkáltató kérelmére azonban az ilyen járulékok megfizetés kitolható a veszélyhelyzet lejártát követő 60. napig.

A szociális hozzájárulási adó mértékének csökkentése és az azzal összefüggő további eltérő rendelkezések:

 1. E tekintetben a jövedelem megállapítása a tényleges jövedelem 87%-ban nyilvánul meg a szociális hozzájárulási adó megállapításakor. (Kivétel, ha az költségként megállapítható, vagy az adózó részére megtérítették)
 2. Az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (EKHO) megállapításakor az EKHO lap 15,5 %-át kell venni. (Eddig 17,5% volt az EKHO mértéke)

KATA:

 1. Főállású Kata adóalanyok esetében, amennyiben az adózó a havi 50 000 Ft-os adót választja, az ellátási alap 98 100 Ft helyett 102 000 Ft-ra növekszik.
 2. Főállású Kata adóalanyok esetében, amennyiben az adózó a havi 75 000 Ft-os adót választja, az ellátási alap 164 000 Ft helyett 170 000 Ft-ra növekszik.

Kisvállalati adó:

 1. A KIVA mértéke 12%-ról 11%-ra csökken.

Szociális hozzájárulási adó:

 1. Az adó mértéke az adóalap 15,5%-a. (Eddig 17,5% volt)