Energens Könyvviteli és Tanácsadó Kft.

Keresés:
Hírlevél

Haladék a törzstőke megemelésére

2016 March 3, Thursday. 10:47

A korlátolt felelősségű társaságok (kft.) és a civil szervezetek is egy év haladékot kaptak az új Polgári törvénykönyv (Ptk.) azon rendelkezéseinek átvételére, amelyek határideje eredetileg idén március 15-én járt volna le.

A döntés értelmében a kft.-knek legkésőbb 2017 tavaszáig kell 3 millió forintra emelniük törzstőkéjüket.

 

A fenti határidő módostás nem vonatkozik azon válllakozásokra, amelyek törzstőkéje eléri ugyan a 3 millió forintot, de a létesítő okirat rendelkezései nem állnak összhangban az új Ptk. rendelkezéseivel.

Az esetben ugyanis, ha ezen kft-k létesítő okirata kifejezett utalást tartalmaz az időközben hatályon kívül helyezett Gt. valamely paragrafusára, úgy az okiratot továbbra is 2016. március 15-éig módosítani kell.

Ezen társaságok létesítő okiratának alapos felülvizsgálata abból a szempontból is tanácsos, hogy az ne tartalmazzon az új Ptk. paragrafusaiban foglaltakkal ellentétes  rendelkezést.

Kiemelten fontos ez azon Kft-k esetében, amelyeknek a létesítő okirata a régi minták alapján készült, mivel a mintás szerződések a már hatályon kívül helyezett Gt. több paragrafusára is kifejezetten utaló rendelkezést tartalmaznak.

 

Az olyan kft. esetében, amelyeknél a törzstőke-emelésre a Ptk. rendelkezéseihez igazítás céljából kerül sor és a társaság más cégadatot nem érintő változást nem jelent be a változásbejegyzési eljárásban, a változásbejegyzési eljárás illeték- és közzétételi költségtérítés-mentes.

 

Ha a kötelező törzstőke-emeléssel egyidejűleg más cégadat módosítását is benyújtja a kft, úgy a törzstőke-emelés esetére vonatkozó 40 ezer forint illeték helyett az általános 15 ezer forintos mértékű illetéket és 3 ezer forint közzétételi költségtérítést kell fizetni.