Energens Könyvviteli és Tanácsadó Kft.

Keresés:
Hírlevél

KATA-s adóalanyok helyi iparűzési adózásának változásai 2014-től

2014 March 3, Monday. 12:13

 2014. január 1-jétől változik a helyi adókról szó 1990. évi C. törvény (Htv.), melynek célja, hogy a KATA-adóalanyok helyi adójogi helyzetét javítsa és az adminisztrációs terheket csökkentse.

 

Nem változott azon törvényi szabályozás, mely szerint a Katv. (kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény) hatálya alá tartozó KATA-adóalany az alábbi három iparűzési adóalap megállapítási mód közül választhat:

 

 

2014-től viszont lehetőség van arra, hogy a KATA adóalanyok évente, a KATA alanyiság kezdő napjától számított 15 napon belül vagy az adóév január 15-éig döntsenek arról, hogy a helyi iparűzési adó vonatkozásában a tételes adóalap szerinti megállapítási módot választják-e.

 

Fontos kihangsúlyozni, hogy ha a helyi iparűzési adóban tett nyilatkozatukat meg kívánják változtatni, azt csak a bejelentést követő évtől, legkorábban 2015. január 1-jét követően tehetik meg.

 

2013. december 31-éig a tételes adóalap megállapítást választó KATA alanyoknak nem volt semmilyen adóelőleg-bejelentési-, bevallási-, fizetési- valamint adóbevallás-benyújtási kötezettsége, kivéve, ha az adóévre több adó került megfizetésre, mint amennyi adófizetési kötelezettsége ténylegesen keletkezett.

 

2014-től bővül azon esetek köre, amikor utólag van lehetősége az iparűzési adót tételes adóalap szerint megállapító KATA-alanyoknak az adóévi adójukat bevallani:

 

Fontos kihangsúlyozni, hogy 2014-től a KATA-adóalanyok számára a kedvezőbb, alacsonyabb összegű helyi iparűzési adó érvényesítése kizárólag bevallás benyújtása mellett lehetséges, melynek határideje a főszabálytól eltérően a tárgyévet követő január 15-e.