Energens Könyvviteli és Tanácsadó Kft.

Keresés:
Hírlevél

Készpénzfizetés bejelentési kötelezettsége

2012 June 21, Thursday. 11:09

Az adótörvény-változások keretében korlátozták a pénzforgalmi számlanyitásra kötelezett vállalkozások egymás közti készpénzfizetését. A cégek egy hónapban egy szerződés alapján legfeljebb ötmillió forintot fizethetnek ki készpénzben. Az indoklás szerint a gazdasági folyamatok átláthatóságát segíti, ha a vállalatok pénzforgalmuk nagy részét átutalással teljesítik. 

A készpénzfizetés napjától számított 15 napon belül az állami adóhatósághoz a vevőnek, a szolgáltatás igénybe vevőjének - a vállalkozási tevékenységet nem folytató magánszemélyek kivételével - be kell jelentenie

a) a kapcsolt vállalkozások között létrejött, egymillió forintot meghaladó értékben teljesített készpénzszolgáltatást,

b) egyéb esetben a kétmillió forintot meghaladó értékben teljesített készpénzszolgáltatást.

 

A bejelentés a NAV által rendszeresített 40-es nyomtatványon, elektronikusan történik.

 

A magánszemély adózó 200 ezer forintig, más adózó 500 ezer forintig terjedő mulasztási bírsággal sújtható, ha a bejelentési (bejelentkezési, változás-bejelentési), adatszolgáltatási kötelezettségét késedelmesen, hibásan, valótlan adattartalommal vagy hiányosan teljesíti.