Energens Könyvviteli és Tanácsadó Kft.

Keresés:
Hírlevél

Kötelező kamarai tagság 2012.-től

2012 January 3, Tuesday. 12:22

2012. január 1-jétől kezdődően minden társas és egyéni vállalkozónak regisztrálnia kell a területileg illetékes kereskedelmi- és iparkamarába. A kamarai regisztráció mellett éves kamarai hozzájárulást is kell fizetni.

 

Az adótörvényeket módosító salátatörvény (2011. évi CLVI. törvény) 2012. január 1-jével módosította a gazdasági kamarákról szóló hatályos törvényt (1999. évi CXXI. törvény), és a tagság szabályait változatlanul hagyva, bevezeti a kötelező kamarai regisztrációt.

 

2012. január 1-jétől kezdődően a cégbejegyzésre kötelezett gazdálkodó szervezet a cégjegyzékbe való bejegyzését, az egyéni vállalkozó pedig a nyilvántartásba vételét követő öt munkanapon belül köteles a székhelye szerint illetékes területi gazdasági kamaránál a kamarai nyilvántartásba való bejegyzését kérni. Nem kell bejelentkeznie a kamarába a mezőgazdasági tevékenységet főtevékenységként végző szervezeteknek és az őstermelőknek. Ezeket a vállalkozásokat várhatóan az agrárkamara fogja nyilvántartani, azonban az agrárkamara egyelőre kötelező nyilvántartást nem vezet.

 

A bejelentkezéshez szükséges adatlapot elektronikusan és papíron is be lehet nyújtani, cégszerű aláírással ellátva, és mellékelni kell a kötelező kamarai hozzájárulás befizetését igazoló bizonylatot is. A kötelező regisztrációt a kamarák is ellenőrzik, az egyéni és társas vállalkozások közhiteles nyilvántartásaiból kiindulva hivatalból is intézkedhetnek, ezekhez a nyilvántartásokhoz hozzáférési jogot biztosít a törvénymódosítás. Amennyiben a területi gazdasági kamara azt állapítja meg, hogy a gazdálkodó szervezet nem szerepel a kamarai nyilvántartásban, felszólítja, hogy e kötelezettségének öt munkanapon belül tegyen eleget. Ha a felszólítás eredménytelen marad, a területileg illetékes kamara hivatalból regisztrálja a vállalkozást, és intézkedik a kamarai hozzájárulás behajtásáról. Ez a sors várhat a 2012. január 1-jén már működő vállalkozásokra, ha önként nem regisztrálnak a főtevékenységük szerint területileg illetékes gazdasági kamaránál.

 

A már működő vállalkozások 2012. január 1-jétől számított 60 napon belül kötelesek kamarai nyilvántartásba vételüket kezdeményezni (2012. február 28-ig) – ehhez persze az is szükséges, hogy mihamarabb elkészüljenek az adatlapok, az elektronikus rendszer, és értesüljenek is a vállalkozások a kötelezettségükről.

 

A kamarai nyilvántartásban szereplő adatok nyilvánosak lesznek. Az elektronikus regisztrációra, a nyilvántartás vezetésére vonatkozó részletes szabályokat az országos gazdasági kamara alapszabálya állapítja majd meg. A kamarák a törvény szerint 2012. június 1-jétől kötelesek biztosítani a nyilvántartásban szereplő adatok nyilvánosságát.

 

A kamarai közfeladatok ellátásához minden, a fentiekben felsorolt gazdálkodó szervezet köteles kamarai hozzájárulást fizetni. A hozzájárulás összege évi 5000 forint, amit az a vállalkozás, amely tagja a kamarának, a kamarai tagdíjból levonhat. A kamarai hozzájárulást a tárgyév március 31-ig kell megfizetni a kamarai nyilvántartást vezető területi kamarának, azaz először 2012. március 31-ig. A meg nem fizetett kamarai hozzájárulás köztartozásnak minősül és azt az állami adóhatóság adók módjára hajtja be. A hozzájárulás 10–90 százalékos arányban fog megoszlani az országos és területi kamarák között.

 

A kamarai nyilvántartásba bejegyzett gazdálkodó szervezet részére kötelezően nyújtandó térítésmentes kamarai alapszolgáltatások:

- tanácsadás gazdasági, pénzügyi, adózási, hitelhez jutási kérdésekben,

- üzleti partnerkeresés,

- pályázatfigyelés.

 

A budapesti székhelyű ügyfelek számára az eljárás módja a következő.

 

A bejelentés módja

Az elektronikus regisztrációt segítő szoftver elkészültéig (2012. január vége) a vállalkozások a kamarai honlapról kinyomtatható adatlap kitöltésével és cégszerű aláírás után postai úton, a BKIK-nak címezve, illetve személyesen, az ügyfélszolgálati irodában nyújthatják be regisztrációs kérelmüket.


Az adatlap elektronikus, online verziója várhatóan 2012. január végén lesz elérhető, amely lehetővé teszi a gyors, számítógéppel történő kitöltést.


Az adatlap kötelező és önkéntesen megadható adatokból áll, a nem kötelező jelleggel megadható adatok közlése a regisztrációs szám kiadását nem befolyásolja, de a közölt adatok valódiságáért az adatközlő felel.


A BKIK ügyfélszolgálat elérhetősége és nyitvatartási ideje:

Hétfő:             9-15
Kedd:             9-13
Szerda:            9-15
Csütörtök:       9-13
Péntek:            9-12

Cím:1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
Postacím:1535 Budapest,  Pf. 903.
Központi telefonszám:+36-1-488-2000
e-mail: ugyfelszolgalat@bkik.hu


A kamarai hozzájárulás megfizetése:

A benyújtott nyilvántartásba vételi kérelmek csak az 5 000 Ft-os kamarai hozzájárulásnak a BKIK erre a célra elkülönített10102086-02614500-02003005 számú bankszámláján történő jóváírást követően teljesíthetők.

Az összeg átutalásánál a közlemény rovatba feltétlenül kérjük feltüntetni a kérelmező adószámát és a „kamarai hozzájárulás” szöveget.


A banki átutalás mellett lehetőség van az ügyfélszolgálaton történő készpénz-befizetésre is, sajnos „sárga postai csekken” a hozzájárulásokat nem áll módunkban fogadni.


A kérelmező a nyilvántartásba vételről elektronikus értesítést kap a területi kereskedelmi és iparkamarától (amennyiben a kérelmező e-mail címet megadott), amely tartalmazza a vállalkozás kamarai regisztrációs számát, valamint azt, hogy az 5 000 Ft-os kamarai hozzájárulást is megfizette. A hozzájárulásról számla nem készül, az a banki bizonylat, illetve befizetési pénztárbizonylat alapján elszámolható.


A vállalkozások kamarai nyilvántartása legkésőbb 2012. június 1-től nyilvános, az interneten, az MKIK és a területi kereskedelmi és iparkamarák honlapjáról szabadon elérhető.