Energens Könyvviteli és Tanácsadó Kft.

Keresés:
Hírlevél

Kötelező törzstőke emelés

2016 December 1, Thursday. 10:48

2017. március 15. a Kft-k kötelező törzstőke-emelésének határideje

 

Azon korlátolt felelősségű társaságok, akiknek a törzstőkéje nem éri el a 3 millió Ftot legkésőbb 2017. március 15-éig kötelesek a törzstőkéjüket megemelni vagy átalakulni, egyesülni, és létesítő okiratukat az új Ptk. rendelkezéseihez igazítani.

Emellett a Ptk. hatálybalépésekor nyilvántartásba bejegyzett, illetve a törvény 9. paragrafusának (1) bekezdése szerint bejegyzés alatt álló egyesület és alapítvány 2017. március 15. napjáig köteles a létesítő okiratának mindazon rendelkezését felülvizsgálni és szükség szerint módosítani, amelyek nem felelnek meg a Ptk. szabályainak. Egyesület esetében nem kell módosítani az alapszabályt abból az okból, hogy az tartalmazza az egyesület alapító tagjainak nevét, és azok lakóhelyét vagy székhelyét.