Energens Könyvviteli és Tanácsadó Kft.

Keresés:
Hírlevél

Látvány-csapatsport támogatás

2015 September 29, Tuesday. 18:48

Látvány-csapatsport támogatás

 

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény módosítása, 2015. január 1. napjával bevezette az adó-felajánlás intézményét, amely az eddigiektől eltérő módon új lehetőséget biztosít a társasági adóalanyok számára a filmalkotás, az előadó-művészeti tevékenység és a látvány-csapatsport támogatására.

 

Az adózót döntési lehetőség illeti meg a tekintetben, hogy a régi adókedvezményt veszi igénybe, vagy az új szabályok szerinti adófelajánlással él.

 

Az új rendszer szerint a vállalkozások ezentúl havonta, vagy negyedévente társasági adóelőlegük 50%-ának felajánlásáról rendelkezhetnek, cserébe az év végén adójóváírásra lesznek jogosultak.

 

A támogatás menete:

 

 1. A támogató adózó és a kedvezményezett közötti együttműködési megállapodás megkötése, amely a látvány-csapatsport adó-felajánlás útján történő támogatásának részleteit rögzíti.

 2. A támogató adózó és a kedvezményezett együttes kérelmére kiállított igazolás megküldése az adóhatóságnak.
  • ha a támogatás kedvezményezettje az országos sportági szakszövetség, vagy a Magyar Olimpiai Bizottság, akkor a támogató adózó és a kedvezményezett együttes kérelmére a sportpolitikáért felelős miniszter,
  • ha a támogatás kedvezményezettje amatőr sportszervezet (ideértve a sportiskolát), vagy hivatásos sportszervezet, vagy közhasznú alapítvány, akkor a támogató adózó és a kedvezményezett együttes kérelmére az országos sportági szakszövetség állítja ki

 3. Az esedékes adóelőleg-fizetési kötelezettségének teljesítésének határidejét megelőző hónap utolsó napjáig külön nyomtatványon, elektronikus úton tett rendelkező nyilatkozata útján rendelkezhet egyes havi, illetve negyedéves társasági adóelőleg-kötelezettsége 50%-ának felajánlásáról kedvezményezett célra; 
  Ha az előzőek szerinti adóelőleg-felajánlást nem tesz, vagy tesz ugyan, de a felajánlott és az adóhatóság által átutalt összeg nem éri el a fizetendő adójának a 80%-át, akkor az adózó
  • a társasági adóelőleg-kiegészítési kötelezettségről szóló bevallás benyújtására nyitva álló határidő utolsó napjáig (2015.12.20-áig), illetve 
  • a társaságiadó-bevallás benyújtására nyitva álló határidő utolsó napjáig (2016.05.31-éig) is rendelkezhet

 4. Az adózónak az adóelőleg-fizetési, az adóelőleg-kiegészítés megfizetési és az adófizetési kötelezettségét teljesítenie kell, ez alól a rendelkezés esetén sem mentesül. A rendelkező nyilatkozatok érvényességének feltétele, hogy az adózónak a rendelkezés megtételének, illetve módosításának napján ne legyen 100 ezer Ft-ot meghaladó összegű állami adóhatóságnál nyilvántartott, végrehajtható, nettó módon számított adótartozása.

 5. Az adóhatóság a felajánlást havonta, illetve negyedévente 15 munkanapon belül teljesíti a kedvezményezett szervezetnek.

 6. Az adózó a felajánlott és az adóhatóság által átutalt összegre tekintettel jóváírásra jogosult, amelyet az adóhatóság a társasági adóbevallás esedékességét követő második naptári hónap első napjával – első ízben 2016. július 1-jével – vezet át az adózó adófolyószámlájára társasági adónemre (csökkentő tételként), amennyiben az adózó a vonatkozó társaságiadó-bevallását határidőbenbenyújtotta.

A jóváírás összege

a) az adóelőleg és az adóelőleg-kiegészítés terhére juttatott felajánlás összegének 7,5%-a, de legfeljebb a fizetendő adó 80%-ának 7,5%-a, valamint

b) év végéig a még fel nem használt keret terhére tett felajánlás összegének 2,5%-a, de legfeljebb a fizetendő adó 80%-ának 2,5%-a.

 

Az adózót megillető jóváírásra tekintettel a számviteli törvény alapján elszámolt egyéb bevétel az adózás előtti eredményt csökkenti.

 

Az új rendszer várható előnye, hogy a kedvezményezett szervezetek részére folyamatos támogatási lehetőséget biztosít, és csökkenti a vállalkozások adminisztrációs terheit.

 

Amennyiben érdekli ez a támogatási lehetőség, kérjük vegye fel irodánkkal a kapcsolatot.