Energens Könyvviteli és Tanácsadó Kft.

Keresés:
Hírlevél

Megbízási díj változása

2012 June 21, Thursday. 11:27

2012. január 1-jétől változott a megbízási jogviszonyra tekintettel kifizetett díj járulék-kötelezettségével kapcsolatos szabályozás. 

 

Díjazás ellenében munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében (jellemzően megbízási szerződés alapján) személyesen munkát végző személy foglalkoztatásakor a kifizető részéről nincs jelentősége annak, hogy az általa havonta juttatott összeg eléri-e a minimálbér harminc százalékát, illetőleg naptári napokra annak harmincad részét vagy sem, mivel mind a két esetben 27 százalékos mértékű szociális hozzájárulási adót kell fizetnie. 

 

Korábban, amennyiben az ilyen jogcímen kifizetett juttatás nem érte el a minimálbér 30 százalékát, a kifizetőt nem terhelte sem bejelentési, sem járulékfizetési kötelezettség. 

 

A foglalkoztatott szempontjából változatlan a szabályozás, a magánszemélynek csak akkor kell 10 százalékos mértékű nyugdíjjárulékot és 7 százalékos mértékű egészségbiztosítási járulékot fizetnie, ha e jogviszonyára tekintettel biztosítottnak minősül, azaz, a megbízási díj összege eléri a minimálbér harminc százalékát, illetőleg naptári napokra annak harmincad részét.