Energens Könyvviteli és Tanácsadó Kft.

Keresés:
Hírlevél

Munkahelyi elsősegélynyújtás - kötelező!

2019 February 18, Monday. 18:10

A hatályos jogszabályok alapján a munkáltatók kötelesek képzett elsősegély nyújtókat kijelölni, foglalkoztatni, hiszen bármelyik munkahelyen előfordulhat, hogy valamelyik munkavállaló rosszul lesz, esetleg kisebb vagy komolyabb baleset éri. A szakszerű, hatékony elsősegélynyújtás feltétele, hogy képzett elsősegélynyújtó adja az első segélynyújtást, így a mentők megérkezéséig, az első orvosi ellátásig akár életet menthet a begyakorlott mozdulatsorokkal.

 

Személyi feltétel: Kiképzett elsősegélynyújtónak azt a munkatársat kell tekinteni, aki:
a) elsősegélynyújtási ismeretekből - szakmai képzés keretében, a foglalkozás-egészségügyi szervezet (orvos) egyetértésével elsősegély-nyújtásra jogosító módon - kiképzett, oktatott és
vizsgázott,
b) az állami intézményeknél - az elsősegélynyújtási ismeretek megszerzése céljából - szervezett tanfolyamokon vizsgát tett (pl.: Magyar Vöröskereszt, Országos Mentőszolgálat),
c) gazdasági társaságoknál, oktatási intézményeknél - az Elsősegélynyújtási ismeretek megszerzése céljából - szervezett tanfolyamokon vizsgát tett. 
A két évnél régebben vizsgázott személy akkor minősül kiképzettnek, ha a részére az ismeretfelújító oktatás (továbbképzés) folyamatosan megtörtént.
A munkahelyi elsősegély-nyújtással kapcsolatos költségek (képzés, továbbképzés, oktatási anyagok és eszközök) az elsősegélynyújtásra kötelezett munkáltatót (szervezeti egységét)
terheli.

Tárgyi feltételek:
a) Hordágy kell biztosítani: ott, ahol a helyiségek mérete, a végzett tevékenység jellege és a balesetek gyakorisága ezt indokolja.
b) Mentődobozok darabszámát és MSZ 13553 szabvány szerinti típusát a fenti szempontok figyelembevételével indokolt meghatározni.
c) Az elsősegélynyújtó felszerelést megfelelő mennyiségben és minőségben, jól látható, könnyen és gyorsan elérhető, szennyeződéstől védett helyen kell készenlétben tartani. 
A hozzájuk vezető utakat a külön jogszabályban meghatározottak szerint kell jelölni. Gondoskodni kell az elhasznált, lejárt, használhatatlan eszközök pótlásáról.