Energens Könyvviteli és Tanácsadó Kft.

Keresés:
Hírlevél

Munkavédelemmel kapcsolatos tudni valók

2013 November 11, Monday. 10:09

Gyakran kapunk kérdéseket munkavédelemmel kapcsolatban. Alábbiakban összefoglaljuk a legfontosabb tudni valókat.

 

Magyarország Alaptörvénye szerint minden munkavállalónak joga van az egészségét, biztonságát és méltóságát tiszteletben tartó munkakörülményekhez. Ezen körülmények biztosítását a Munkavédelmi Törvény és a végrehajtására kiadott jogszabályok határozzák meg, és a munkáltató másra át nem ruházható felelősségévé teszik.

 

Ezen jogszabályok betartásának kikényszerítése végett a Nemzeti Munkaügyi Hivatal ellenőrzéseket végez. Kisebb szabálytalanságok esetén 60 000 Ft-ig terjedő szabálysértési bírságot alkalmaznak. Veszélyeztetés esetén 50 000 Ft – 10 000 000 Ft-ig terjedő munkavédelmi bírságot szabnak ki.

 

Munkabaleset esetén a munkáltatónak kell megfizetni az egészségbiztosítással és társadalombiztosítással kapcsolatos költségeket, amennyiben a munkáltató a munkavédelmi kötelezettségeinek nem tett eleget.

 

A biztonságos munkavégzés biztosítása érdekében célszerű, de nem kötelező Munkavédelmi Szabályzatot készíteni.

 

munkavédelmi szabályzat összefoglalja az adott cégre vonatkozó

Mellékleteiben megtalálható:

A munkavédelmi szabályzat, a munkavédelmi törvény rendelkezése értelmében munkavédelemre vonatkozó szabálynak minősül, és az abban foglaltak megsértése munkavédelmi felelősséggel jár. (1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről 12. §)

 

A munkavédelmi oktatás célja, hogy a munkavállaló már a foglalkoztatás megkezdése előtt elsajátítsa, és a foglalkoztatás teljes időtartama alatt rendelkezzen az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés elméleti és gyakorlati ismereteivel, megismerje a szükséges szabályokat, utasításokat és információkat. Ezzel az Ön vállalkozásának hatékonyabb munkaereje lesz, akik kevesebb kieső munkaidőben jobb eredménnyel végzik feladataikat.

 

Az oktatást rendes munkaidőben kell megtartani, és a megváltozott vagy új kockázatokat, megelőzési intézkedéseket is figyelembe véve, időszakonként, de minimum évente meg kell ismételni.

 

Alkalmazotti létszámtól függetlenül, minden alkalmazotti munkakörről, veszélyes anyagról, gépről, technológiáról, kockázatértékelést  kell végeztetnie a munkáltatónak. A kockázatértékelés munkabiztonsági szaktevékenység, csak munkabiztonsági szakember végezheti el. A kockázatértékelésnek ki kell térnie a munkahelyen előforduló kémiai kockázatokra is.


Azokban a munkakörökben, ahol a munkavállalók fertőzés-vagy járványveszélynek vannak kitéve biológiai kockázatbecslést és kockázatértékelést is kell készíteni.


A foglalkozás egészségügyi vizsgálatok szabályozása egyértelmű módon összefoglalja munkáltató kötelezettségeit a munkavállalók jogszabályban meghatározott kötelező orvosi vizsgálatainak gyakoriságával és irányával kapcsolatban.

 

Munkáltatónak 9 fő munkavállaló felett veszélyes tevékenység esetén (pl. építőipar), 49 fő munkavállalói   létszám felett pedig  kötelezően munkabiztonsági szakembert kell alkalmaznia. A fenti alkalmazotti létszámig a cég vezetője saját magát, vagy alkalmazottját is kinevezheti a munkavédelmi tevékenységek ellátására, de munkavédelmi szaktevékenységet kinevezett személy munkavédelmi végzettség nélkül nem végezhet!