Energens Könyvviteli és Tanácsadó Kft.

Keresés:
Hírlevél

Online pénztárgépek bevezetésének végső határideje - 2014. augusztus 31

2014 August 26, Tuesday. 13:48

Alábbiakban a NAV honlapján megjelent, az online pénztárgépek bevezetésével kapcsolatos tájákoztatójának kivonatolt változatát olvashatják.

 

24/2014 (VII.31) NGM rendelet szerint 2014. augusztus 31-e után hagyományos pénztárgépek nem üzemeltethetőek.

2014. augusztus 31-étől önmagában az online pénztárgép beszerzésére vonatkozó szerződés vagy a pénztárgép forgalmazója által visszaigazolt megrendelés megléte nem mentesíti az adóalanyt az online pénztárgép tényleges használata, valamint a használat hiányából adódó jogkövetkezmények alól.

Fontos, hogy ha az online pénztárgép már üzembe helyezésre került, akkor az üzemeltető köteles az üzlet eladóteréből a hagyományos pénztárgépét eltávolítani.

 

Az augusztus 31-i véghatáridő alól két kivétel van:

  1. 2015. január 1-jéig üzemeltetheti a hagyományos pénztárgépét a pénztárgép használatra nem kötelezett adóalany, illetve az adóalany azon tevékenysége tekintetében, amely vonatkozásában nem kötelezett pénztárgép használatra.

  2. 2014. december 31-ig – átmenetileg – jogosult üzemeltetni a hagyományos pénztárgépet az üzemeltető, ha az alábbi feltételek mindegyike teljesül:

  • az üzembe helyezett online pénztárgép meghibásodik

  • a szerviz nem tud cserepénztárgépet biztosítani

  • nincs más olyan pénzátvételi hely, ahol a fizetések lebonyolítása aránytalan nehézségek nélkül megoldható lenne

  • az üzemeltető a pénztárgép meghibásodását haladéktalanul bejegyzi a pénztárgépnaplóba

  • a műszerész a pénztárgép javítási célú elszállítását a pénztárgépnaplóba bejegyzi.

Az üzemeltetőnek az online pénztárgépbe a javítás befejezését követően első tételként a hagyományos pénztárgéppel bizonylatolt bevételeket is be kell ütnie külön megjegyzéssel vagy az erről utólag egy összegben készült gépi nyugtán történő feljegyzéssel, a bizonylat megőrzése mellett.

Az üzemeltető köteles a hagyományos pénztárgép adómemóriáját 2013. január 1-je és a pénztárgép használatából történő kivonása közötti időszak vonatkozásában kiíratni, és azt az adómegállapításhoz való jog elévüléséig megőrizni.

 

A szerviznek az online pénztárgép javítási célú átvételéről, valamint a javítás befejezését követő visszaadásáról adatot kell szolgáltatnia az állami adóhatóság részére az átvételt illetve a visszaadást követő 3 munkanapon belül, a PTGTAX jelű nyomtatvány alkalmazásával.

 

A forgalmazó a részére hibajavítás céljából átadott pénztárgépektől maghatározott módon és formában köteles adatot szolgáltatni a NAV részére.

 

Fontos változás, hogy a tevékenységét 2014. augusztus 31-ét követően kezdő, pénztárgép használatra kötelezett adóalany nyugtakibocsátási kötelezettségének kizárólag online pénztárgéppel tehet eleget.

 

Fontos megjegyezni, hogy a NAV honlapján az online pénztárgép megrendelés céljára kialakított internetes felületen 2014. augusztus 15-től nem adható le megrendelés, és 2014. augusztus 31-e után a felület nem lesz elérhető.