Energens Könyvviteli és Tanácsadó Kft.

Keresés:
Hírlevél

Pénztárgépek cseréje és adatszolgáltatási kötelezettség

2013 August 8, Thursday. 10:26

A határidő vészes közeledte miatt összefoglaljuk, hogy milyen adatszolgáltatási kötelezettségük van az elektronikus naplóval rendelkező pénztárgépek üzemeltetőinek, illetve az elektronikus naplóval nem rendelkező hagyományos pénztárgépek üzemeltetőinek meddig és hogyan kell gondoskodniuk pénztárgépeik cseréjéről és üzembe helyezéséről. 

 

2013. július 1-től az elektronikus naplóval rendelkező hagyományos pénztárgépek üzemeltetői elektronikus úton, havonta kötelesek adatot szolgáltatni a pénztárgéppel kibocsátott nyugták, egyszerűsített számlák adatairól. A pénztárgépek elektronikus napló adattartalmát a tárgyhónapot követő hónap 10–ig a NAV részére elektronikus úton be kell küldeni. 


A forgalmi adatok beküldéséhez előzetesen regisztrálni kell a pénztárgépeket, melyhez a következő adatok megadása szükséges:
Pénztárgép üzemeltetési helye (üzlet neve, címe)

Üzlet neve
Adómemória száma (AP utáni 9 számjegy)

Pénztárgép típusa (részletesen pl.:IBM SUREPOS 500,IBM, EN-EU, ISP-LAU v2.0 szoftverrel, stb.)

Első alkalommal a 2013. júliusi forgalomról kell 2013. augusztus 10-ig adatot küldeni, de hangsúlyozzuk még egyszer, hogy csak azoknak, akiknek a jelenlegi pénztárgépük alkalmas erre.

Elektronikus naplóval nem rendelkező
hagyományos pénztárgépet üzemeltető adózók 2013.08.31-ig gondoskodhatnak pénztárgépeik cseréjéről. Ezen időszak alatt adatszolgáltatásra nem kötelezettek. 

A 16/2013. (VI. 3.) NGM rendelet alapján a pénztárgép jogszabályban meghatározott, online kapcsolatra képes, adóügyi ellenőrzési egységgel rendelkező pénztárgépre való 2013. évi cseréjéhez – meghatározott feltételek fennállása esetén – támogatás igényelhető. A támogatás igénylésének benyújtási határideje 2013.12.15. 

 

Az állami adóhatóság a kérelmet 8 napon belül elutasítja, vagy

megküldi az üzemeltető részére – pénztárgépenként – a támogatás igénylésére jogosító egyedi kódot, amely egyben a pénztárgép üzembe helyezési kódja is. A támogatás igénylésére jogosító kód megküldésével egyidejűleg pénztárgépenként közli az adóalanyt megillető támogatás összegét is. 

 

A támogatás igénylésére jogosító egyedi kódot az üzemeltető legkésőbb 2013. december 31-ig adja át az eladónak a pénztárgép beszerzésekor.