Energens Könyvviteli és Tanácsadó Kft.

Keresés:
Hírlevél

Számlakibocsátás szabályai közösségi ügylet esetén

2015 September 15, Tuesday. 16:20

Partnerünknek, aki mondjuk történetesen egy közösségi adószámmal rendelkező olasz vállalkozás, számlát kell kiállítanunk üzletviteli tanácsadásról, és kéri, hogy számlázzuk ki részére a magyar étteremben elfogyasztott üzleti vacsora értékét is.

Milyen áfa kulcsot kell használnunk? Milyen adatok szerepeljenek a számlán? Közösségi szolgáltatásnyújtásról van egyáltalán szó?

Cikkünkkel azoknak szeretnénk segítséget nyújtani, akik még nem járatosak a közösségi számlakiállításban, vagy esetleg csak nem tudják eldönteni, hogy az ügylet, amiről a számlát ki kell állítaniuk közösségi értékesítésnek számít-e.

Ahhoz, hogy jól alkalmazzuk az áfa törvény ide vonatkozó előírásait, néhány alapvető fogalommal tisztában kell lennünk.

 

Közösségi termékértékesítés

 

Amikor a belföldimagyar közösségi adószámmal rendelkező – adóalany olyan termékértékesítést hajt végre Magyarországtól eltérő tagállamban nyilvántartásba vett, ott közösségi adószámmal rendelkező (azaz a saját országában adófizetésre kötelezett) adóalany részére, amely értékesítés következményeként a terméket igazoltan más tagállamba fuvarozzák, az adóalany értékesítése adómentes Közösségen belüli termékértékesítés . Ez az adómentesség nem azonos fogalom az adólevonásra egyébként nem jogosító mentességgel, mivel az ehhez kapcsolódóan belföldön esetlegesen felmerült beszerzésekben foglalt adó – a levonás egyéb feltételeinek fennállása esetén – levonható.

Az adómentesség feltétele:

 Amennyiben a vevő nem rendelkezik más tagállami közösségi adószámmal, illetve ha ugyan rendelkezik, de a termék nem kerül ki belföldről, úgy az értékesítőnek a megfelelő belföldi áfa-mértéket (5%, 18%, 27%) kell felszámítania.

 

Előleg

Közösségi termékértékesítéshez kapott előleghez, az Áfa törvény szabályai alapján nem kapcsolódik az előleg átadásának időpontjában adófizetés, így amennyiben a Közösségen belüli termékbeszerzésre vonatkozóan előleget fizetnek, az előleg átadásához/átutalásához kapcsolódóan nem kell az adót megállapítani és megfizetni, hanem a teljes – előleget is tartalmazó – ellenértékre vonatkozóan az adott beszerzésről kiállított bizonylat kibocsátásának időpontjában, de legkésőbb a teljesítés napját magában foglaló hónapot követő hó 15-én keletkezik az adófizetési kötelezettség. Amennyiben a Közösségen belüli termékértékesítéshez kapcsolódóan az értékesítő előleget kap, az előleg átvételekor nem kell az előlegről számlát kibocsátani.

 

Szolgáltatásnyújtások az unión belül

 

A szolgáltatásnyújtás akkor esik belföldön általános forgalmi adó alá, vagyis akkor keletkezik utána áfa-kötelezettség, ha annak az Áfa törvény rendelkezései szerint megállapított teljesítési helye belföldön van. Főszabály szerint a szolgáltatás teljesítésének helye attól függ, hogy a szolgáltatás igénybevevője adóalany-e.

 

 1. Adóalanyok közti ügyletekben a szolgáltatás teljesítési helyét a szolgáltatást igénybevevő adóalany székhelye, állandó telephelye, lakóhelye, szokásos tartózkodási helye határozza meg. Ebben az esetben, ha az igénybevevő adóalany nem magyar (de persze)uniós tag, akkor „közösségi” az értékesítés. Ez annyit tesz, hogyha egy német cég Magyarországon vesz igénybe szolgáltatást, akkor az közösségi szolgáltatás és 0%-os adókulccsal kell a magyar szolgáltatónak számláznia.

 2. Nem adóalany – jellemzően magánszemély -részére nyújtott szolgáltatások esetében a teljesítés hely az a hely, ahol a szolgáltatás nyújtója gazdasági céllal letelepedett, gazdasági célú letelepedés hiányában pedig az a hely, ahol lakóhelye vagy szokásos tartózkodási helye van. Tehát, ha egy német magánszemély veszi igénybe a szolgáltatást egy magyar vállalkozástól, akkor az nem közösségi, hanem belföldi értékesítés lesz, így a számlát 27%-os adókulccsal kell kiállítani.

 

Különös szabályok:

Teljesítés helye:

 

Szolgáltatások, melyek teljesítési helyét kizárólag akkor kell különleges szabályok alapján megállapítani, ha azok igénybevevője nem adóalany:

A fenti  esetekben a teljesítés helye ahol a szolgáltatást igénybevevő (nem adóalany) letelepedett.

 

Amennyiben a fenti meghatározások alapján közösségi értékesítésről beszélünk, akkor a számla kiállításakor a következőkre kell figyelnünk:

 1. Közösségen belüli adómentes termékértékesítésről a számlát legkésőbb a teljesítés hónapját követő hónap 15. napjáig kell kibocsátani
 2. A számlán mindkét fél közösségi adószámának szerepelnie kell. A partner adószámának érvényességét a köv.linken tudjuk ellenőrizni: http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/?locale=hu
 3. Utalni kell az áfa fizető személyére. A leggyakrabban használt megjegyzések(választható a partner nyelve szerint):
  1. magyarul: „A vevő az áfa fizetésére köteles személy.”
  2. angolul: „The customer is liable to pay VAT.”
  3. németül: „Der Kunde ist Mehrwertsteuerschuldner.” 

 A fenti utalások csak minták, a törvény csak a következőt írja elő számlakiállításnál kötelező tartalmi elemként:

"Ha adófizetésre a termék beszerzője, szolgáltatás igénybevevője kötelezett, jogszabályi hivatkozás vagy bármely más, de egyértelmű utalás arra, hogy a termék értékesítése, szolgáltatásnyújtása
– mentes az adó alól, vagy
– az után a termék beszerzője, szolgáltatás igénybevevője az adófizetésre kötelezett;"

 

Példánk esetén, mivel közösségi adóalanynak számlázunk üzletviteli tanácsadás szolgáltatást, ezért a teljesítés helye Olaszország (a szolgáltatás igénybevevőjének letelepedési helye), vagyis nem belföld, így 0% áfa kulccsal számlázhatunk, mert közösségi szolgáltatásnyújtásról van szó. Mi a helyzet a vacsorával?

Az éttermi fogyasztást, mivel a különös szabályok vonatkoznak rá, belföldi értékesítésnek kell tekinteni, így 27%-os áfa kulccsal tudjuk továbbszámlázni a partnerünknek.

 

Következő cikkünkben a közösségi termékbeszerzéssel foglalkozunk majd.