Energens Könyvviteli és Tanácsadó Kft.

Keresés:
Hírlevél

Számlázó programok bekötése a NAV-hoz

2017 July 14, Friday. 13:28

A múlt héten kihirdetett adócsomag egy évvel elhalasztotta annak a rendelkezésnek a hatályba lépését, amely a számlázó programok NAV-hoz való bekötését és az online adatszolgáltatást írja elő. Ennek alapján az áfaalanyok 2018 júliusától külön jogszabályban meghatározott elektronikus módon adatszolgáltatást teljesítenek azon számlázási funkcióval rendelkező programmal kibocsátott számlák adattartalmáról, amelyekben egy másik, belföldön nyilvántartásba vett adóalanyra áthárított adó összege a 100 000 forintot eléri vagy meghaladja [Art. 31/B. § (2a) bekezdés. A kormány honlapján már letölthető a rendelet tervezete, mely választ adhat a megvalósítás technikai módját érintő kérdésekre.

A tervezet értelmében a számlázó programnak biztosítania kell a számlák adattartalmának elektronikus úton történő továbbítását az adóhatóság felé. Az adatszolgáltatásnak legalább az Áfa tv. szerinti kötelező adattartalomra kell kiterjednie (Áfa tv. 169. § és 170.§), de nincs kizárva további adatok továbbítása sem. A programnak azonnal, de legfeljebb 24 órán belül képesnek kell lennie adatot szolgáltatni az adóhatóság felé a kiállított dokumentumokról. A dokumentum abban a pillanatban minősül kiállítottnak, amely időpontban a számlázó program a dokumentum adatait lezárja.

A valós idejű adatszolgáltatás adózói regisztrációt követően kezdhető meg, amely már magában foglalja az adatszolgáltató végpontját és számlázó program regisztrációját is. Ehhez kapcsolódóan a regisztráció során az adóhatóság a képviseleti jogosultság fennállását is vizsgálni fogja.

A hatályos jogszabályok értelmében, az adóalanyok kötelesek az általuk használt számlázó program adatait, használat megkezdésekor és használatból történő kivonáskor bejelenteni.  A jövőben, a valós idejű adatszolgáltatói regisztrációnak köszönhetően mentesülnek e kötelezettség alól az adóalanyok. Ezzel ellentétben, azok az adóalanyok, akik nem kötelezettek valós idejű adatszolgáltatásra (számlán áthárított adó összege a 100 000 forintot nem haladja meg) és így regisztrációra sem, továbbra is kötelesek a számázó program bejelentési kötelezettségüknek eleget tenni.

A rendelet előreláthatólag 2018. július 1-jén lép hatályba, azzal a kitétellel, hogy a rendelkezéseket már a kötelező adatszolgáltatás előtt is alkalmazhatják az adóalanyok, tehát lehetőség lesz tesztjelleggel a NAV felé adatot szolgáltatni.