Energens Könyvviteli és Tanácsadó Kft.

Keresés:
Hírlevél

Újabb alapító okirat módosítási kötelezettség

2013 September 24, Tuesday. 13:15

Az új polgári törvénykönyv (új Ptk.) (2013. évi V. törvény) 2014. március 15-én lép hatályba. Az átmeneti rendelkezéseket tartalmazó törvényjavaslatot a közeljövőben tárgyalja csak a Parlament. Ehhez igazodva azonban szükség van a gazdasági társaságok alapító okiratának módosítására is.               

 

Az új Ptk. hatályba lépését követően 2 év (2016. március 15-ig) áll majd a 3 millió forintnál kisebb törzstőkéjű kft-k rendelkezésére, hogy jegyzett tőkéjüket felemeljék az előírt 3 millió forintra, feltéve, hogy addig nem módosul a létesítő okiratuk. Amennyiben 2016. március 15-e előtt bármilyen okból módosul a létesítő okiratuk, akkor a módosítással együtt rendezni kell a jegyzett tőke emelését is. Ha az ilyen társaságok tulajdonosainak nem áll rendelkezésükre az emeléshez szükséges összeg készpénz vagy apport formájában, akkor a tulajdonosok dönthetnek az átalakulás (betéti vagy közkereseti társasággá) mellett is.                                    

 

A Ptk törvényjavaslata legtöbb esetben a létesítő okirat módosítását fogja igényelni. Egy jó hír, hogy mindezt illeték és közzétételi díj fizetése nélkül tehetik meg a cégek („csupán” az ügyvédi díjat kell majd kifizetni).        

 

Ha egyébként nem módosul a létesítő okirat, akkor a közkereseti társaságok (kkt.) és betéti társaságok (bt.) legkésőbb 2015. március .15-ig, míg a korlátolt felelősségű társaságok (kft.) és részvénytársaságok (zrt., nyrt) 2016. március 16-ig kötelesek a létesítő okiratot úgy módosítani, hogy az megfeleljen az új Ptk. rendelkezéseinek. Pénzbírság jár viszont akkor, ha a cég nem tesz eleget határidőben a fenti kötelezettségének. Mértékéről várhatóan majd az új Cégtörvényben rendelkeznek.