Energens Könyvviteli és Tanácsadó Kft.

Keresés:
Hírlevél

Végkielégítés és felmondás

2014 August 15, Friday. 12:13

Gyakran kapunk kérdéseket ügyfeleinktől a végkielégítés és felmondás témakörökben. Az alábbiakban összefoglaltuk a legfontosabb tudnivalókat.

 

A végkielégítés 2014-ben akkor jár a dolgozónak, amikor a munkáltató mond fel, vagy a munkahely jogutód nélkül szűnik meg, illetve akkor, ha a gazdasági egységet olyan jogutód veszi át, amely jogszabályi rendelkezés alapján nem tartozik a Munka Törvénykönyve hatálya alá. Ha a felek a munkaviszonyt közös megegyezéssel kívánják megszüntetni, úgy a végkielégítés nem jár „automatikusan”.

 

A végkielégítés mértéke függ, az adott munkáltatónál eltöltött folyamatos munkaviszony hosszától. A 30 napnál hosszabb folyamatos időtartam, amely alatt a munkavállaló nem kapott munkabért nem számít bele a munkaviszony hosszába. Természetesen kivétel, a szülési szabadság, és a gyermek, vagy gyermekek gondozására, ápolására igénybe vett fizetés nélküli szabadság, illetve a tényleges önkéntes tartalékos katonai állományban eltöltött időszak 3 hónapot meg nem haladó része.

 

 A végkielégítés mértéke:

Még magasabb a végkielégítés összege abban az esetben, ha a munkaviszony úgy szűnik meg, hogy olyan munkáltató veszi át a gazdasági egységet, amelyre nem vonatkozik a Munka Törvénykönyve, és/vagy a munkavállaló a számára előírt öregségi nyugdíjkorhatártól 5 évnél közelebb van.

Természetesen nem jár végkielégítés abban az esetben, ha a munkaviszony a dolgozó magatartása miatt szűnik meg, illetve akkor, ha a megszűnés pillanatában a munkavállaló már nyugdíjasnak számít.

Felmondási idő:

Ha másik, jövedelmezőbb munkahelyet talált a munkavállaló, vagy a munkaadó döntött úgy, hogy megválik tőle, akkor is le kell tölteni a felmondási időt, amely alapesetben 30 nap. Ez viszont attól függően változhat, hogy mennyi ideje van a munkavállaló alkalmazásban.

A felmondási idő ennek megfelelően a következőképpen alakul:

Minderre azonban igaz, hogy kizárólag a munkaadó részéről történő felmondás esetében érvényes, védve ezzel a munkavállaló érdekeit. Ha a munkavállaló mond fel, akkor marad a harminc napos alap felmondási idő.

Felmentési idő a munkavállalót a munkáltatói felmondás esetén illeti meg, és legalább a felmondási idő felére. Erre az időtartamra a munkavállalónak távolléti díj jár, kivéve, ha a munkavállaló egyébként sem lenne jogosult munkabérre. Ezzel kapcsolatban nagyon fontos szabály, hogy ha a munkavállalót a munkavégzés alól a munkáltató végleg felmentette, a kifizetett munkabért nem lehet visszakövetelni, ha a munkabér-fizetési kötelezettséget kizáró körülmény utóbb következik be.