Energens Könyvviteli és Tanácsadó Kft.

Keresés:
Hírlevél

Adóváltozások 2016

2015 December 3, Thursday. 16:00

November 17-én elfogadta az országgyűlés az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény és egyes adótörvények módosításáról szóló törvényjavaslatot.

Így a júniusban megszavazott törvényekkel kiegészítve 2016-tól a következő változásokra számíthatunk:

 

Adózók minősítése

Az adóhatóság bevezeti az adózói minősítést, így az általános adózó mellett megjelenik a megbízható és a kockázatos adózó kategóriája.  A minősítésről részletesebben korábbi cikkünkben olvashatnak.

 

SZJA

A személyi jövedelemadó kulcsa a jelenlegi 16%-ról 15%-ra csökken.

 

A kétgyermekes családoknál a gyermekek után érvényesíthető családi kedvezmény a jelenlegi havi és gyermekenkénti 10 000 forintról 12 500 forintra nő.

 

A személyi jövedelemadóra vonatkozóan két új bevallási formát vezetnek be. A csak munkaviszonyból származó jövedelemmel rendelkezők – ha nincs kedvezmény, amit érvényesítenek – jövőre a munkáltatónak tett ún. bevallási nyilatkozattal is eleget tehetnek bevallási kötelezettségüknek. Ilyen a nyilatkozatot a magánszemély első alkalommal a 2015. évi jövedelméről 2016. január 31-éig tehet.

 

2017-től pedig az adóhatóság az adóév utolsó napján a rendelkezésére álló adatokból bevallási tervezetet készít és az adóévet követő év március 15.  napjától küld ügyfélkapuval rendelkező magánszemélyeknek. Az adózó az ajánlatot – szükség esetén a javított, kiegészített adatokkal – a következő év május 20-ig fogadhatja el az ajánlatot. Az adóbevallási tervezetet az állami adóhatóság első alkalommal a 2016. évi jövedelmekről készít.

 

Egészségügyi szolgáltatási járulék

A biztosítottnak nem minősülő személyek által fizetendő egészségügyi szolgáltatási járulék havi összege enyhén növekszik, 6930 forintról 7050 forintra.

 

Gépjárművek adói

Nem kell gépjárműadót, regisztrációs adót és cégautóadót fizetni a környezetkímélő autók után.

A környezetkímélő gépkocsi fogalmát a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény (továbbiakban: Gjt.) tartalmazza: elektromos gépkocsit, illetve a nulla emissziós, azaz nem légszennyező gépkocsit takar.

 

Az illetéktörvény pedig illetékmentessé teszi a környezetkímélő gépkocsi visszterhes átruházását, valamint az autóbusz, nyerges vontató és tehergépjármű gazdálkodó szervezet általi megszerzését.

 

Iparűzési adó

A helyi iparűzési adókötelezettséget jövőre útdíj címen már nem csak a belföldi, hanem a külföldi autópályák, autóutak, és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díj 7,5 százalékával is lehet csökkenteni.

 

Az adminisztrációs terhek csökkentése érdekében 2017. január 1-től az állandó jellegű iparűzési adóbevallási kötelezettség a NAV-hoz is teljesíthető a nyomtatványkitöltő program alkalmazásával. Az így benyújtott bevallásokat a NAV tartalmi és formai vizsgálat nélkül továbbítja az érintett önkormányzati adóhatóságok részére. Továbbra is lehetőség lesz azonban a bevallást közvetlenül az érintett Önkormányzati Adóhatósághoz benyújtani, így várhatóan a NAV felé történő bevallás teljesítését azok az adózók fogják választani, akik több település önkormányzatának területén végeznek iparűzési tevékenységet állandó jelleggel, ezáltal egyszerűsítve az ügymenetet.

 

Áfa

 Az új szabályozás szerint a teljesítés időpontja az elszámolási időszak utolsó napja lesz az időszaki elszámolású ügyletek esetén, ettől eltérni csak két kivételes esetben lehet.

Az egyik kivétel, ha a fizetési határidő és a számla kelte egyaránt megelőzi az elszámolási időszak utolsó napját. Ilyenkor a számla kelte lesz a teljesítés időpontja.

A másik kivétel, amikor a fizetési határidő marad a teljesítés időpontja, de csak akkor, ha a fizetési határidő az adott elszámolási időszakot követő 60 nap valamelyikére esik.

A kivételek eredményeként a vállalatközi gyakorlatban sokszor továbbra is a fizetési határidő lesz az áfa kötelezettség keletkezésének időpontja. Ehhez az szükséges, hogy a fizetési határidő kövesse az elszámolási időszak utolsó napját, de megelőzze az időszak utolsó napjától számított hatvanadik napot.

Az új szabályokat akkor kell alkalmazni, ha a számlán szereplő minden fontos dátum, azaz a elszámolási időszak, a számla kelte és a fizetési határidő is 2016-os. Ha bármelyik 2015-ös, akkor továbbra is a régi szabályt kell alkalmazni, vagyis az a villanyszámla, amelyik a 2015. december 20. és a 2016. január 19. közötti elszámolási időszakra szól, a régi szabály hatálya alá esik.

 

Közösségen belüli beszerzés és önadózással megállapított importáfa esetén az adólevonási jog csak abban az időszakban lesz érvényesíthető, amelyben a levonható adó felmerült. Minden más esetben folyó időszakban csak olyan adólevonási jog lesz érvényesíthető, amely a bevallás időszakában, vagy a bevallás időszakát magában foglaló évet megelőző egy éven belül keletkezett. Az el nem évült, de a fentiek szerinti időszakokban nem érvényesített levonható adó a továbbiakban csak a keletkezésének időszakában lesz érvényesíthető, önellenőrzéssel.

Az átmeneti szabályok szerint a fentieket csak 2016. január 1-én vagy azt követően keletkezett adólevonási jog esetén kell alkalmazni.

 

 Az élő-, valamint egész- és félsertés áfa kulcsához hasonlóan 2016. január 1-jétől a sertés tőkehúsok értékesítése is a kedvezményes, 5 százalékos adómérték alá esik.

 

Társasági adó

A társasági adó törvény év közbeni változásai közül kiemelendő szabály, amely szerint a 30 millió forintot meg nem haladó reklám közzétételével összefüggésben elszámolt költség minden további feltétel nélkül elismert költségnek számít. A rendelkezés visszamenőleges hatállyal a 2014. évre vonatkozóan került megállapításra.

 

Élelmiszerlánc felügyeleti díj

2016-ban megszűnnek a 2015-ben hatályos sávos díjmértékek és a felügyeleti díj számításánál alapszabályként egységesen a megelőző naptári év díjköteles árbevételét/bevételét kell alapul venni, vagyis a jövőben a nettó 500 millió forintos árbevételt el nem érő, a törvény hatálya alá tartozó üzleteknek is meg kell fizetnie.

A díj mértéke a jövedéki adó, illetve népegészségügyi termékadó nélkül számított árbevétel 0,1%-a.

 Azok a mikro-vállalkozások (egyéni vállalkozó, kistermelő, őstermelő, társas vállalkozás) illetve kisvállalkozások, melyek elsődlegesen végső fogyasztó számára értékesítenek, választhatnak a tételes bevallás (0,1%) alapján számított díj, vagy mikro-vállalkozás esetén az évi húszezer forintos átalány megfizetése, kisvállalkozás tekintetében pedig az évi hétszázezer forint átalány díj megfizetése között.

Mentesülnek a felügyeleti díj bevallása és megfizetése alól a mezőgazdasági kistermelők, vagyis azok az őstermelők, akinek az e tevékenységéből az adóévben megszerzett támogatással csökkentett árbevétele a 8 millió forintot nem haladja meg.