Energens Könyvviteli és Tanácsadó Kft.

Keresés:
Hírlevél

Közösségi termékimport

2015 September 22, Tuesday. 14:20

Közösségi termékbeszerzés

 

Múlt heti cikkünkben a közösségi termékértékesítésről és szolgáltatásnyújtásról esett szó. Most vegyük szemügyre az ellenirányú árumozgást, vagyis a termékimportot. 

 

Közösségen belülről történő termékbeszerzés címen azok az ellenérték fejében megvalósuló termékbeszerzések adókötelesek belföldön, amelyeknél a terméket más tagállambeli adóalanytól szerzi be a belföldi közösségi adószámmal rendelkező vevő, és a terméket belföldre fuvarozza (vagy más által fuvaroztatja).

A Közösségen belüli beszerzés teljesítési helye abban a tagországban van (azaz annak a tagállamnak áfáját kell fizetni), ahol a fuvarozás befejezésekor található a termék.

 

A Közösségen belüli beszerzés adózási mechanizmusának lényege, hogy a beszerzőnek a beszerzett termékre vonatkozó belföldi áfa-kulcs (5%, 18%, 27%) alapján kell az áfabevallásban a fizetendő adót elszámolni. Mivel Közösségen belüli beszerzésnél nem történik vámkezelés, a helyes adómérték meghatározásához esetlegesen szükséges vámtarifába történő sorolást is az adózónak magának kell elvégezni.

 

Melyik napra vonatkozóan kell az adót megállapítani?

 

Az adófizetési kötelezettség a Közösségen belülről történő termékbeszerzés esetén a beszerzést igazoló számla, egyszerűsített számla vagy egyéb, a gazdasági eseményt hitelesen dokumentáló bizonylat kibocsátásának napján, de legkésőbb a teljesítés napját magába foglaló hónapot követő hónap 15. napján keletkezik.

Közösségi termékbeszerzés esetén tehát nem a teljesítés időpontjában keletkezik az adókötelezettség.

A termékbeszerzés teljesítésének megállapítása során is a belföldön történt ügyletek teljesítésére vonatkozó szabályok alkalmazandóak.

 

Alkalmazott árfolyam

 

A külföldi fizetőeszközben meghatározott ellenértéket a fizetendő adó megállapításakor érvényes,

  1. belföldön pénzváltási engedéllyel rendelkező hitelintézet által devizában eladási árként jegyzett árfolyamon
  2. vagy – amennyiben a beszerző a Magyar Nemzeti Bank (MNB) által közétett árfolyam alkalmazását választotta, és azt előzetesen az adóhatósághoz bejelentette – az MNB által hivatalosan közzétett árfolyamon kell forintra átszámítani.
  3. 2013. január 1-jétől az előbbieken túl lehetőség van arra is, hogy az adóalany a devizás ügyletei vonatkozásában az Európai Központi Bank (EKB) által közzétett árfolyamot alkalmazza. Az EKB árfolyamának alkalmazását – hasonlóan az MNB árfolyamának alkalmazásához – előzetesen be kell jelenteni az adóhatósághoz.

 

Amit vevőként figyelnünk kell a számla befogadásakor, hogy a megszokott tartalmi elemek mellett a számlának tartalmaznia kell mindkét fél közösségi adószámát. A feltüntetett közösségi adószám érvényességéről itt  tájékozódhatunk.

 

Az általános forgalmi adóval összefüggő visszaélések visszaszorítása érdekében 2015. január 1-jétől működik az úgynevezett Elektronikus Közúti Árumozgásokat Ellenőrző Rendszer (EKAER), amely azt ellenőrzi, hogy az Európai Unió más tagállamából Magyarországra, vagy Magyarországról az Európai Unióba irányuló, illetve a Magyarországon belül megvalósuló, a termék közúti fuvarozásával összefüggő adókötelezettségek teljesülnek-e. A rendszerről már olvashattak híreink között, részletes leírás az adóhatóság által működtetett hivatalos EKAER oldalon található.