Energens Könyvviteli és Tanácsadó Kft.

Keresés:
Hírlevél

Sorsolásos játék (tombola)

2014 September 24, Wednesday. 13:26

Cikksorozatunk előző részében az ajándéksorsolásokról írtunk, ma a tombolával kapcsolatos tudni valókat foglaljuk össze.

 

Fontos szabály, hogy nem kell a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Hivatala Szerencsejáték Felügyeleti Főosztályának (SZEF) engedélye a nem folyamatosan szervezett sorsolásos játékhoz, ha

 

A szervező köteles a játékot annak lebonyolítása előtt legalább 10 nappal a SZEF felé bejelenteni. A bejelentésnek tartalmazni kell a következő adatokat:

 

A bejelentés illetékköteles, melynek mértéke jelenleg 3 000 Ft. Az illetéket illetékbélyeg formájában kell leróni a bejelentésen.

 

A játék lebonyolítása csak akkor tekinthető jogszerűnek, ha a sorsolás helyszínén lévők között történő értékesítésre, a kibocsátott sorsjegyek darabszámára, értékére és a kisorsolandó nyeremények értékére vonatkozó jogszabályi feltételek együttesen megvalósulnak. Amennyiben ettől eltérő módon szervezik a játékot, az engedély nélkül szervezett szerencsejáték szervezésének minősülhet, mely tevékenység 500.000 Ft-tól 10.000.000 Ft-ig terjedő összegű bírság kiszabásával szankcionálható.

 

A sorsolási eseményt megelőző 10 napon belül a bejelentés-köteles játék szervezőjének felügyeleti ellenőrzésért igazgatási-szolgáltatási díjat kell fizetni. A fizetendő igazgatási-szolgáltatási díj összege a nem folyamatosan szervezett sorsolásos játék (tombola) nyereményalapjának 1 ezreléke, de legalább 5.000 Ft.

 

A sorsoláson közjegyző jelenléte kötelező. Ez a törvényi rendelkezés biztosítja a játék tisztaságát, illetve védi a játékosok érdekeit. Törvényi előírás a hatósági ellenőrzés lehetőségének biztosítása is.

 

A játékban kisorsolt nyeremények mentesek a személyi jövedelemadó fizetési kötelezettség alól.

 

A kisorsolt nyeremények átvételéről a sorsolás napját követő 90 napon belül kell gondoskodni. A szervező az át nem vett nyeremények összegét köteles játékadó címén bevallani és a nyeremény átvételére nyitva álló határidő lejártát követő hónap 20. napjáig a központi költségvetésbe befizetni. Tárgynyeremény sorsolás esetén a nyereménytárgy forgalmi értékének megfelelő összeget kell befizetni.

 

Ha a játékot különböző helyszíneken és időpontokban tartott esemény, vagyis rendezvénysorozat keretében kívánják lebonyolítani, ez esetben azt minden egyes sorsoláshoz kapcsolódóan külön-külön be kell jelenteni és a sorsolásos játék jogszabályi előírásainak minden egyes alkalommal külön-külön meg kell felelni.

 

A sorsolásos játék lebonyolításáról a nyeremények átvételére nyitva álló határidő lejártát követő 30 napon belül végelszámolást kell készíteni és benyújtani a SZEF-hez. Csatolni kell a végelszámoláshoz a sorsoláshoz készült közjegyzői okirat hiteles példányát is.

 

A bejelentés-köteles sorsolásos játék szabályainak megszegése esetén a SZEF a sorsolásos játék folytatását a helyszínen felfüggesztheti és bírságot is kiszabhat, valamint annak szervezőjét eltilthatja sorsolásos játék lebonyolításától.

 

Cikksorozatunk következő részében az árumintákról olvashatnak majd.